Ռազմական դրությամբ պայմանավորված խոչընդոտների պատճառով Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի ընտրության մրցույթը ժամանակավորապես կասեցվել է (ru)

Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի ընտրության մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Արա Շիրինյանը որոշում է ընդունել մրցույթի կասեցման մասին՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրությամբ պայմանավորված ի հայտ եկած խոչընդոտող հանգամանքները, մասնավորապես՝ մրցույթի մասնակիցների համար հավասար մրցակցային պայմանների ապահովման անհնարինությունը։

Համաձայն մրցութային հանձնքաժողովի նախագահի որոշման՝ մրցույթը կասեցվում է մինչև մրցույթի անցկացմանը խոչընդոտող հանգամանքների վերանալը։