Խորհրդի անդամներ

Արա Շիրինյան Խորհրդի նախագահ
ՆԱՐԱ ՇԼԵՊՉՅԱՆ խորհրդի անդամ
ՍՏԵՓԱՆ ԶԱՔԱՐՅԱՆ խորհրդի անդամ
ԼԵՎՈՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ խորհրդի անդամ